tran thi kim nga - blv

BTV – TRẦN THỊ KIM NGA

Trần Thị Kim Nga (Nga Trần) – là biên tập viên của NoiyStore, người chịu trách nhiệm tổng hợp và sản xuất nội dung trên Website,và chịu trách nhiệm tuyển dụng đội ngũ chuyên gia tình dục, thời trang thiết lập mối quan hệ với chúng tôi. Nhằm đảm bảo thông tin chuẩn xác nhất, cập nhật kịp thời nhất.

Trần Thị Kim Nga (Nga Trần) tốt nghiệp trường đại học Tài Chính Marketing, có kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Creator, kiến thức marketing, kỹ năng thiết kế, Editor..